ajanta

Ajanta Pharma je specijalizovana farmaceutska kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom
kvalitetnih gotovih doza. Posvećeni ‘Služiti potrebe zdravstvene zaštite širom sveta’, proizvode sveobuhvatan asortiman specijalnih proizvoda koji ciljaju na različite terapeutske segmente za lečenje pacijenata, prilagođenih svakom tržištu.